Работа

В този раздел е описано как да се използват прости операции и персонализируеми функции за по-лесна работа с машината.
Удобни за работа оперативни екрани
Удобна за работа персонализация
Със сензорния дисплей може да се работи с действия, подобни на тези в смартфоните ­ например чрез прекарване на пръст по екрана.
Оперативните екрани, настройките и функциите на машината могат да бъдат персонализирани, така че да отговарят на предпочитанията на потребителите. Това се нарича "персонализиране".
Потребителят трябва да е влязъл в личното удостоверяване, за да използва персонализиране.
9CX5-0RY