Регистриране на преки пътища за често използвани настройки/регистрирани елементи

Можете да регистрирате преки пътища за настройките, които се показват, когато натиснете  (Настр./Регистр.) в <Настр./Регистр. бут.бърз достъп>. Това ви позволява да показвате бързо дори настройки, които се конфигурират дълбоко в йерархията на менюто.
Ако <Настр./Регистр. бут.бърз достъп> не се показва в екрана <Начало>, натиснете  <Настройки за управление на начален екран> <Ограничи показване на функции> <Задаване> задайте на <Настр./Регистр. бут.бърз достъп> да се показва.
Преки пътища, които могат да бъдат регистрирани: 10
1
Натиснете <Настр./Регистр. бут.бърз достъп>. Екран <Начало>
2
Натиснете <Регистрир.>.
3
Изберете бутона, в който искате да регистрирате настройките.
Можете да изберете присвоен бутон, за да промените регистрираните настройки.
4
Изберете настройките, които искате да регистрирате като пряк път, и натиснете <OK>.
Ако не искате да регистрирате настройки, изберете <Не е присъединен>.
9CX5-057