Отмяна на копирането

Можете да отмените копиране, докато сканирате оригинали, или да отмените чакащи задачи за копиране.

Отмяна на копирането при сканиране

При сканиране на оригинали се показва следният екран. Натиснете <Отказ>, за да прекратите копирането.
Ако натиснете  (Стоп) на контролния панел, докато се показва екранът с основни функции за копиране, задачата за копиране се спира на пауза и се показва съобщението <СтопИзберете зад.за коп., която желаете да отмените.> заедно със списъка със задачи за копиране. Можете да изберете задачата за копиране от списъка и да откажете задачата чрез натискане на <Отказ>.
Ако се впишете с управление на персоналното удостоверяване и се отпишете след натискане на  (Стоп) върху контролния панел, за да се покаже съобщението <СтопИзберете зад.за коп., която желаете да отмените.> заедно със списъка със задачи за копиране, последната задача, която отписаният потребител е извършил, се отказва, а другите задачи се възобновяват.

Отмяна на чакащи задачи за копиране

1
Натиснете  (Сист. контрол).
2
Натиснете <Копиране/Отпечатване>  <Статус на задч.>.
3
Изберете <Копиране> от падащия списък и покажете чакащите задачи за копиране.
4
Изберете задачата за копиране, която да се отмени и натиснете <Отказ>.
Ако натиснете <Детайли>, се показва детайлна информация, като брой на копията и код на отдела.
5
Натиснете <Да>.
Копирането спира.
6
Натиснете <Затвар.>.
Ако натиснете  (Стоп) на контролния панел, когато има чакащи задачи за копиране, всички задачи за копиране ще се спрат на пауза и ще се покаже съобщението <СтопИзберете зад.за коп., която желаете да отмените.> заедно със списъка със задачите за копиране. Можете да изберете задача за копиране от списъка и да откажете задачата чрез натискане на <Отказ>. Ако искате да възобновите копирането, натиснете <Възобн. копир.>.
9CX5-05Y