Функции, които са полезни за изготвяне и управление на материали

Можете да задавате функция за колиране или групиране, за да сортирате материали за дистрибуция. Можете също така да задавате други функции за довършване, в зависимост от конфигурацията на устройството.
9CX5-06E