Извикване на настройки

Регистрирането на често използвани настройки за копиране предварително позволява лесно извикване на настройките при нужда. Регистриране на комбинация от често използвани функции
9CX5-073