Inner Finisher-L

Формати на хартията
Налична хартия за основния модул (Поддържани формати на хартията)
Тегло на хартията
52 г/м² до 300 г/м²
Тип на хартията
Налична хартия за основния модул (Поддържани типове хартия)*1
Капацитет на тава *2
Горна тава (Тава B)
50 листа (75 г/м² / 64 г/м²) (или 5,2 mm височина)
45 листа (80 г/м²) (или 5,2 mm височина)
Долна тава (Тава A)
Режим Без колиране/Колиране/Групиране:
A6R: 30 листа
A4, B5, A5, A5R, LTR, STMT, STMTR, EXEC и 16K: 500 листа (или 52 mm височина на стека)
320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K и 16KR: 250 листа или височина 26 мм
Пликове: 10 листа
Режим Без колиране/Колиране/Групиране с различни формати хартия:
Комбинация от A4, B5 и LTR: 500 листа (или 52 mm височина на стека)
Всички останали комбинации: 250 листа или височина 26 мм
Режим на колиране + отместване и групиране + отместване:
A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 500 листа (или 52 mm височина на стека)
A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR и 8K: 250 листа или височина 26 мм
Режим на захващане с телбод (ъглово/двойно захващане):
A4, B5, LTR, EXEC и 16K: 30 комплекта или височина 52 мм
A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR и 8K: 30 комплекта или височина 26 мм
Режим със скоби (Eco):
A4, B5, LTR и 16K: 30 комплекта или височина 52 мм
A3, B4, 11" x 17" и 8K: 30 комплекта или височина 26 мм
Телбод
Макс капацитет за телбод *3
Телбод (Ъгъл/Двойно)*4:
A4, B5, LTR, EXEC и 16K:
50 листа (52 g/m2 до 90 g/m2)
30 листа (91 g/m2 до 105 g/m2)
2 листа (106 g/m2 до 256 g/m2)
A4R и LTRR:
40 листа (52 g/m2 до 90 g/m2)
30 листа (91 g/m2 до 105 g/m2)
2 листа (106 g/m2 до 256 g/m2)
A3, B4, 11" x 17", LGL и 8K:
30 листа (52 g/m2 до 90 g/m2)
20 листа (91 g/m2 до 105 g/m2)
2 листа (106 g/m2 до 256 g/m2)
Телбод (Eco):
Всички формати:
10 листа (52 g/m2 до 64 g/m2)
8 листа (65 g/m2 до 81,4 g/m2)
6 листа (82 g/m2 до 105 g/m2)
Ръчен телбод*5:
Всички формати:
Около 50 листа (52 g/m2)
Около 45 листа (64 g/m2)
Около 40 листа (80 g/m²/75 g/m²)
Перфориране (когато е монтиран перфориращ модул)
Формати на хартията
Две/четири перфорации:
Две перфорации: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K и 16KR
Четири перфорации: A3, A4, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K и 16K
Четири перфорации:
Четири перфорации: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K и 16KR
Тегло на хартията
52 g/m2 до 300 g/m2
Перфорация
Две/четири перфорации или четири перфорации
Размери (Ш x Д x В)
469 мм x 525 мм x 225 мм
Грамаж
Приблизително 9,1 кг (Приблизително 13,3 кг (когато е монтиран перфориращ модул))
Пространство за инсталиране, включително основния модул
(Ш x Д)
1 286 мм x 687 мм
При монтиране на Platen Cover-Y:
1 286 мм x 659 мм
* Когато Copy Tray-T и вътрешният перфориращ модул са монтирани и допълнителните тави са удължени.
*1 изключително тънка 2 (двустранно отпечатване), дебела 7 (с височина 216 мм или повече), 1-странно покритие 5 (с височина 216 мм или повече) и 2-странно покритие 5 (с височина 216 мм или повече)
*2 Само за хартия 80 г/м² / 75 г/м² / 64 г/м². Капацитетът се различава в други случаи.
*3 Когато е монтирана стандартна касета с телчета за телбод. (Максималният капацитет за захващане с телбод може да се различава в зависимост от типа и грамажа на хартията.)
*4 До 2 листа за хартия с покритие
*5 Дебелината на хартията е 4,0 мм или по-малко.
9CX5-02Y