Многофункционална тава

Използвайте многофункционалната тава, когато искате да печатате върху тип хартия, която не е заредена в касетата за хартия, като например етикети.

Водачи за хартия

Регулирайте водачите за хартия според ширината на заредената хартия, за да гарантирате, че хартията се подава правилно към машината.

Тава за хартия

Отворете тавата, когато зареждате хартия.

Удължител на тавата

Издърпайте удължителя на тавата при зареждане на хартия с голям формат.
9CX5-00F