Опционни устройства

Чрез комбиниране на опции можете да използвате функциите по-ефективно.

Когато е монтиран Inner Finisher-L

Inner Finisher-L

Можете да извършвате колиране, групиране, изместване и захващане с телбод (Ъглово/Двойно захващане с телбод) с тази опция. Освен това може ръчно да подвързвате с телбода или без него. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Ако инсталирате "Inner 2/4 Hole Puncher-D" или "Inner 4 Hole Puncher-D" в "Inner Finisher-L", може да перфорирате в разпечатките. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Когато други опции са инсталирани

Inner 2way Tray-M

Тази опция позволява излизането на хартия на две места. Inner 2way Tray-M

Copy Tray-T

Тази опция позволява излизането на хартия на две места. Copy Tray-T

Utility Tray-B

Тази опция осигурява пространство за поставяне на оригинали.

Platen Cover-Y

Тази опция задържа на място оригинала, поставен върху стъклото за документи. Platen Cover-Y
За информация относно комбинацията от опции, която може да бъде инсталирана в машината, се свържете с местния търговец или сервизния представител.
Някои от настройките може да не се виждат в зависимост от конфигурацията на допълнителното оборудване, инсталирано на машината.
9CX5-028