Зареждане на хартия

Използваният източник на хартия и методът за зареждане на хартията се различават в зависимост от типа и формата на хартията, която използвате. За повече информация относно наличните типове и формати хартия вижте Съвместима хартия. За да получите оптимални резултати от отпечатването, уверете се, че сте задали правилно формата и типа на заредената хартия. Задаване на формат и тип на хартията
Преди да използвате каквато и да е хартия, прегледайте предпазните мерки за хартията и правилния начин за съхраняването й. Съвместима хартия
Зареждането на хартия, преди да е изчерпана напълно, може да доведе до подаване на няколко листа или засядане на хартия. Ако има останала хартия, препоръчително е да изчакате, докато не бъде използвана цялата, преди да заредите още хартия.
Не зареждайте различни формати или типове хартия заедно.
9CX5-00U