Настройване на дитеринг модел

Дитеринг е техника за възпроизвеждане на цвят и наситеност с помощта на групи от малки точки. Първоначалните данни за очертаване на тези точки се наричат дитеринг модел. Използването на дитеринг модел, подходящ за отпечатване на изображение, позволява на градациите и кривите на отпечатаното изображение да бъдат възпроизвеждани по-гладко.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка> <Настр. на качество на изображ.> <Dither Pattern настройки>.
2
Изберете дитеринг модел.
<Еталон 1>: Настройка по подразбиране.
<Еталон 2>: Тази настройка подобрява възпроизвеждането на светлите зони на отпечатаното изображение. Тя може да се използва, когато се появят дефектни бели петна на разпечатките поради неуспешно фиксиране на тонера или когато искате да получите гладко възпроизвеждане на синьо небе, стени, кожа и др.
3
Натиснете <OK>.
4
Натиснете <Да> и изпълнете автоматична настройка на градацията (пълно настройване).
Тъй като това може да причини лош цветови баланс, трябва да изпълните автоматична настройка на градацията (пълно настройване) след смяна на настройките. Настройване на градацията
9CX5-0R3