Създаване на по-ярки цветове

Ако искате да получите цветни разпечатки с повишена наситеност в сравнение с данните за отпечатването, използвайте следната процедура, за да конфигурирате необходимите настройки.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка> <Настройване на качество на изображение> <Настр. за наситеност при пълноцв. печат>.
2
Изберете нивото.
<Стандартна> отпечатва със същия цвят като оригинала.
<Ниво 1> отпечатва с по-наситени цветове от оригинала. <Ниво 2> отпечатва с още по-наситени цветове.
3
Натиснете <OK>.
9CX5-0R1