Печатане с услуга за отпечатване по подразбиране (Android)

Ако вашият терминал с Android поддържа Default Print Service, можете да печатате от Default Print Service на терминала с Android.
За печатане с машината посредством Default Print Service е необходимо да активирате Mopria®.
Потвърждаване на настройките на Mopria®
За да използвате устройството/принтера Canon от Default Print Service на вашия терминал с Android, първо трябва да конфигурирате следните настройки на терминала с Android.
Разрешете Default Print Service.
Забранете или деактивирайте Mopria®.
Забранете или деактивирайте Canon Print Service (Услуги за печат Canon).
9CX5-0C0