Директно отпечатване на файлове без отваряне

Като използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), е възможно да отпечатвате файлове, съхранени на компютър или в мрежа, директно от машината, без да използвате драйвер за принтер. Не е нужно да отваряте файловете на компютъра, за да ги отпечатате.
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Direct Print] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Изберете файлов формат и след това файл.
В [Image File] можете да разпечатвате JPEG или TIFF файлове.
4
Задайте необходимите настройки за печат.
Ако за PDF файла е зададена парола, натиснете [Specify PDF File]  въведете паролата в [Document Password]. При отпечатване на PDF файлове, свързани към сървър за правила, изберете [Specify PDF File]   въведете потребителското име на сървъра за правила в [Policy Server User Name] и паролата за сървъра за правила в [Policy Server Password].
За отпечатване на PDF файл, който е забранен за печат, или за отпечатване на PDF файлове, които позволяват само печат с ниска разделителна способност, при висока разделителна способност, въведете главната парола.
В зависимост от избрания размер на хартията е възможно да се отмени печатът на PDF/XPS файлове.
5
Щракнете върху [Start Printing].
Отпечатването започва.
Не щраквайте многократно върху [Start Printing] по време на прехвърляне на файлове. В противен случай файлът може да се повреди и да не бъде прехвърлен.
Отпечатването може да не се извърши правилно в зависимост от данните.
Ако не е възможно отпечатване с функцията за директен печат или позицията на отпечатване се отклонява, отварянето на файловете от приложението и използването на драйвер за принтер може да направи възможно правилното отпечатване.
9CX5-08R