Отпечатване от запаметяващ носител (отпечатване от носител)

Възможно е да отпечатвате файлове, съхранени на запаметяващ носител, директно от машината, без да използвате компютър. Това е удобно, когато отпечатвате след връщане на данни от външно местоположение или когато отпечатвате данни, които сте носили с вас в бизнес местоназначение.
Използване на запаметяващ носител
За наличните запаметяващи носители и информация за поставянето/изваждането на запаметяващи носители вижте Свързване на USB памет.
За инструкции за използването на запаметяващи носители вижте Работа с данни в запаметяващи носители.
В зависимост от файловия формат е възможно да е необходим незадължителен продукт. Системни опции
9CX5-08U