<Отваряне на отдалечена адресна книга>

Задайте настройките за публична отдалечена адресна книга.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Осигуряване на достъп до Адресна книга>

 (Настр./Регистр.)  <Задаване на дестинация>  <Отваряне на отдалечена адресна книга>
Може да изберете дали адресната книга на тази машина да се отваря на други машини в мрежата.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Осигуряване на достъп до Адресна книга>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0L2