<Настройки за отдалечен факс>

Задайте настройките на сървърната машина за функцията за отдалечен факс.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Използване на отдалечен факс>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса> <Настройки за отдалечен факс>
Може да зададете дали да използвате машината като сървърна машина за функцията "Отдалечен факс".
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване на отдалечен факс>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако искате да използвате машината като сървърна машина за отдалечен факс, натиснете <Мрежа> задайте <Настройки за отделен порт> на <Вкл.>.
9CX5-0KC