Funkcija faksa

Modeli s neobaveznom funkcijom faksiranja
Da bi se mogla upotrebljavati funkcija faksiranja, potrebno je instalirati potrebne dodatke za faks. Mogućnosti sustava
Korištena telefonska linija *1
Javna komutirana telefonska mreža (PSTN)
Gustoća linije skeniranja
Normalno
G3: 8 piks.*2/mm x 3,85 crta/mm
Fino
G3: 8 piks.*2/mm x 7,7 crta/mm
Super-fino
G3: 8 piks.*2/mm x 15,4 crta/mm
Ultra-fino
G3: 16 piks.*2/mm x 15,4 crta/mm
Brzina prijenosa
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
Način kompresije
MH, MR, MMR, JBIG
Vrsta prijenosa
Super G3, G3
Format originala za slanje
A3, B4, A4, A4R, B5*3, B5R*3, A5, A5R*4, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR i STMTR
Veličine papira za primanje
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K ili 16K
Broj zadataka primanja u memoriju
Do 320 zadataka
Trajanje prijenosa
JBIG: Približno 2,6 sekundi (pri slanju Canonova originalnog papira A4, Normalno 8 piksela x 3,85 redaka/mm ECM (JBIG))
*1 Pri uporabi IP telefonske usluge, faks komunikacija se možda neće odvijati uobičajeno putem IP telefonske linije. Savjetujemo da koristite faks komunikaciju putem obične PSTN linije.
*2 Piks. stoji za slikovne elemente (piksele).
*3 poslano kao B4.
*4 Poslano kao A4.

Maks. odredišta za slijedni prijenos

Možete odrediti i slati faksove na do 256 odredišta istodobno. (Ako specificirate grupu, koja se sastoji od nekoliko odredišta, svako odredište se broji kao odvojeno odredište.)
9CYR-0SS