Korisne funkcije za izradu i upravljanje materijalima

Možete postaviti funkcije razvrstavanja i grupiranja da sortiraju materijale za distribuciju. Također možete postaviti druge funkcije završne obrade, ovisno o konfiguraciji uređaja.
9CYR-06E