Opozivanje postavki

Registriranje postavki kopiranja koje se često koriste unaprijed omogućava jednostavno opozivanje postavki prema potrebi. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
9CYR-073