Održavanje glavne jedinice

Ovaj odjeljak opisuje održavane i upravljanje uređajem, poput normalnog čišćenja i zamjene potrošnog materijala. Također opisuje uslugu održavanja koju pruža Canon. Za informacije o mjerama opreza tijekom održavanja pogledajte "Važne sigurnosne upute" u odjeljku Početak rada i Rukovanje dodatnom opremom.
Minimalno razdoblje čuvanja za dijelove koji rade radi popravaka te za spremnike tonera je sedam (7) godina nakon kraja proizvodnje modela.
Ako se tijekom rada pojavi problem, pogledajte odjeljak „Otklanjanje poteškoća“ u dokumentu Korisnički vodič. Ako i dalje ne možete riješiti problem ili smatrate da je potrebno pregledati uređaj, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.

Osnovno čišćenje

Zamjena potrošnog materijala

9CYR-018