Stražnja strana

Priključnica za telefonsku liniju (LINE 1)

Služi za priključivanje telefonskog kabela prilikom povezivanja uređaja s telefonskom linijom.
9CYR-00A