Višenamjenska ladica

Kada želite ispisivati na vrstu papira koja nije umetnuta u ladicu za papir, koristite višenamjensku ladicu.

Vodilice papira

Podesite vodilice papira točno na širinu umetnutog papira da biste bili sigurni da se papir ulaže izravno u uređaj.

Odlagač papira

Otvorite ulagač za papir kada umećete papir.

Nastavak odlagača

Pri umetanju papira velikog formata izvucite nastavak odlagača.
9CYR-00F