Isključivanje uređaja

U ovom se odjeljku opisuje isključivanje uređaja.
Provjerite status rada uređaja prije nego što ga isključite.
Uređaj provodi postupak za zaštitu memorije ili pohrane kada je napajanje isključeno. Uređaj možete ISKLJUČITI dok je postupak u tijeku, ali mogu se pojaviti neke od sljedećih vrsta problema, zbog kojih pak može doći do gubitka ili oštećenja podataka.
Ne isključujte uređaj tijekom uporabe funkcije faksa/I-faksa. Dokumenti za i-faksiranje ili faksiranje ne mogu se slati ni primati kada je uređaj isključen.
Ako se uređaj isključi tijekom skeniranja ili ispisivanja, može doći do zaglavljivanja papira.
Nemojte isključiti uređaj dok inicijalizirate sve podatke i postavke uz instalirani Dodatni komplet za pohranu podataka. Tako biste mogli oštetiti pohranu. Kada isključujete glavno napajanje uređaja, pritisnite <Ispisivanje> na zaslonu <Početni prikaz> i potvrdite da nije prikazana poruka „Ova je funkcija trenutno nedostupna. Uređaj priprema opcijsku pohranu... Pričekajte pa pokušajte ponovno.“. Inicijaliziranje svih podataka / postavki
Isključivanje kabela za napajanje
Možda će potrajati neko vrijeme dok se uređaj sasvim ne isključi. Nemojte isključivati kabel za napajanje dok se ne isključe dodirni zaslon i indikatori.
Zbog isključivanja kabela za napajanje prije isključivanja uređaja može doći do kvara.
Uređaj možete isključiti preko sučelja Remote UI. Isključivanje/ponovno pokretanje uređaja
1
Otvorite poklopac prekidača za napajanje i pritisnite prekidač prema „“.
2
Zatvorite poklopac prekidača napajanja.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, pričekajte najmanje 10 sekundi nakon isključivanja, a zatim ponovno pokrenite uređaj. Kada je su omogućene <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje>, pričekajte barem 20 sekundi da biste ponovno pokrenuli uređaj. <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje>
9CYR-00L