Otkazivanje slanja faksa

Možete otkazati skeniranje izvornika ili slanje faksova koji se šalju ili čekaju na slanje.

Otkazivanje skeniranja izvornika

1
Pritisnite <Otkaži> na prikazanom zaslonu ili  (Stop).
2
Pritisnite <Da>.
Skeniranje izvornika je otkazano.

Otkazivanje slanja faksova koji se šalju ili čekaju na slanje

1
Pritisnite <Na nadzor stat.> na prikazanom zaslonu ili  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Slanje> <Status zadatka>.
3
Odaberite <Faks>.
Prikazuje se popis zadataka koji se šalju ili čekaju na slanje.
4
Odaberite zadatak kojeg želite otkazati i pritisnite <Otkaži>.
5
Pritisnite <Da>.
Slanje faksa je otkazano.
Za trenutno otkazivanje zadatka koji se šalje
Ako pritisnete  (Stop) na upravljačkoj ploči da biste otkazali zadatak faksiranja dok se šalje, pojavljuje se poruka <Dopuštate li otkazivanje sljedećih zadataka slanja?>. Pritisnite <Da> da biste otkazali slanje faksa.
Možete odabrati <Najnoviji primljeni zadatak> ili <Zadatak za slanje> da biste otkazali posao koji želite otkazati. <Zadatak za otkazivanje kad se pritisne Stop>
Pritisnite (Stop) kad imate više zadataka slanja za prikazati na zaslonu za odabir zadatka slanja za otkazati. Ako nije prikazan zadatak slanja koji želite otkazati, pritisnite <Provjeri ostale zadatke> da biste prikazali <Zadaci slanja>. Odaberite zadatak koji želite otkazati i kliknite <Otkaži>.
9CYR-078