Provjera opcija i funkcija koje su instalirane na uređaju

Možete provjeriti dodatnu opremu i funkcije instalirane na uređaju.
1
Pritisnite tipku [Podaci o brojaču/uređaju].
Stavke prikazane na zaslonu <Početni prikaz>
Upravljačka ploča
2
Pritisnite <Podaci uređ./ostalo>  <Provjerite konfig. uređ.>.
3
Provjerite dodatnu opremu i funkcije.
Neke od prikazanih funkcija isporučuju se kao standardne.
4
Pritisnite <OK>.
9CYR-0H2