<Standardne postavke ispisivanja izvješća>

Navedite zadane postavke koje se koriste kada se ispisuju izvješća kao što su izvješće o slanju i izvješće o upravljanju komunikacijom.
Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Obostrano ispisivanje>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>  <Standardne postavke ispisivanja izvješća>
Odredite hoće li se izvješće ispisati na obj strane papira.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Obostrano ispisivanje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
9CYR-0JF