XPS

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ušteda papira>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Metoda podudaranja>
<Općenito>, <Perceptualno>, <Kolorimetrijska>, <Živa foto.>, <Preuzimanje profila>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Fotografija korekc. (samo u boji)>
<Photo Optimizer PRO>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Korekcija crvenih očiju>
<Korekcija crvenih očiju>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Podesi razinu korekcije nakošenosti>*1: <Slabo>, <Standardno>, <Jako>
<Osvjet. lica>
<Osvjet. lica>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Razina osvj. lica>*1: <Slabo>, <Standardno>, <Jako>
<Polutonovi>
<Difuzija pogreške (samo 600 dpi)>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Tekst>: <Razlučivost>
, <Gradacija>
<Grafika>: <Razlučivost>
, <Gradacija>
<Slika>: <Razlučivost>
, <Gradacija>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Komp sive>
<Tekst>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Grafika>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Slika>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Konverzija nijansi sive>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Grafika>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Slika>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
*1 Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
9CYR-0K2