Podešavanje WINS postavki

Windows Internet Name Service (WINS) servis je za razlučivanje naziva koji pretvara NetBIOS naziv (naziv računala ili pisača na SMB mreži) u IP adresu. Da biste koristili WINS, morate odrediti WINS poslužitelj.
Da biste registrirali WINS poslužitelj na uređaju, postavite <Postavke naziva računala/radne skupine> za <TCP/IP postavke>. <Postavke naziva računala/radne skupine>
Ako postavite <Koristi NetBIOS> na <Isključeno> u <Postavke naziva računala/radne skupine>, onemogućena je WINS postavka. Kada upotrebljavate WINS, postavite <Koristi NetBIOS> na <Uključeno>.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <WINS postavke>.
3
Pritisnite <Uključeno> u <WINS razlučivost> i unesite IP adresu WINS poslužitelja u <Adresa WINS poslužitelja>.
Ako je IP adresa WINS poslužitleja pribavljena od DHCP poslužitelja, IP adresa pribavljena od DHCP poslužitelja ima prioritet.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Postavke/Registr.) <Da>.
9CYR-043