Tootlikkus

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas kasutada masina suurt tootlikkust oma igapäevase äritegevuse muutmisel sujuvamaks.
Seadme kasutamine kohe pärast sisselülitamist (kiirkäivitus)
<Peatoite kiirkäivituse seaded> määramine vähendab masina käivitamiseks kuluvat aega pärast põhitoite sisselülitamist ja võimaldab sujuvamat tööd.
9CY7-0S1