Töökindlus

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas masinat kasutada suurema mugavuse ja meelerahuga.
Infolekke vältimine mäluseadmest/salvestusseadmest
Salvestatud faksikoopiate haldamine (Saadetud faksikujutiste automaatne salvestamine)
Mäluseadmes/salvestusseadmes saab andmeid automaatselt krüptida, et vältida infolekkeid salvestusseadme eemaldamise korral.
Saate saadetud faksid digiteerida ja salvestada ning salvestada need automaatselt määratud kausta. Saatmisega seotud teave lisatakse automaatselt failinimele, mis võimaldab teil fakse tõhusalt hallata.
Sidehaldusaruannete digitaliseerimine ja haldamine
Originaalide pärast skannimist unustamise ennetamine
Lisaks saatmise ja vastuvõtmise logide printimisele (sidehaldusaruanded) saate neid ka CSV-failidena salvestada ja arvutis hallata.
Kui skannimisklaasile on asetatud originaal, teavitatakse teid helisignaali ja puuteekraanil kuvatava teatega, et te seda sinna ei unustaks. Lisaks antakse teile märku sööturi kaudu skannimise ajal ja pärast skannimist, et te originaale ei unustaks.
Hooldustoimingute kinnitamine puuteekraanil (videod)
Kulumaterjalide täiendamise ja puhastamise toiminguid saate kinnitada, kui vaatate videoid puuteekraanil.
9CY7-0S5