Copy Tray-T

Saate kasutada järgnevaid viimistlusfunktsioone.
Sortimine
Väljaprindid sorditakse pakkidesse dokumendi lehekülgede järjekorras.
Grupeerimine
Kõik ühest ja samast originaaldokumendist tehtud väljaprindid grupeeritakse ühte pakki.
90 kraadi võrra pööramine
Iga väljaprintide grupp pööratakse vaheldumisi eri suunas.
Funktsiooni Pöörata 90 kraadi saab kasutada ainult siis, kui seadmele on paigaldatud Inner 2way Tray-M ja Copy Tray-T koos.

Väljastusalus

Väljaprindid väljastatakse sellele alusele.

Lisaalus

Suureformaadilise paberi printimisel tõmmake lisaalus välja.
9CY7-02F