Platen Cover-Y

Kui te ei soovi sööturit kasutada, siis paigaldage Platen Cover-Y. See kaas võimaldab skaneerimisklaasile asetatud originaale paigal hoida. Lisainformatsiooni saate edasimüüjalt või hooldusesindajalt.

Skaneerimisklaasi kaas

Asetage originaal skaneerimisklaasile ja sulgege siis kaas.
9CY7-02H