Vabas mõõdus paberiformaadi laadimisel (kohandatud formaadis paber)

Salvestada saate kuni neli sageli kasutatavat vabas mõõdus paberit. Siin salvestatud paberiformaadid kuvatakse paberisahtli või universaalaluse paberiformaadi valikukuval (Paberisahtlis oleva paberi formaadi ja liigi määramine või Universaalalusel oleva paberi formaadi ja tüübi määramine).
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Vajutage nuppu <Eelistused>  <Paberi seaded>  <Kohandatud formaadi salvestus>.
3
Tehke valik vahemikus <S1> kuni <S4> ja vajutage nuppu <Salvesta/muuda>.
Saate salvesta nupule lihtsalt meeldejääva nime, vajutades nuppu <Nimeta ümber>.
4
Valige paberiformaat ja vajutage nuppu <OK>.
Määrake <X>-külje ja <Y>-külje pikkus. Vajutage nuppu <X> või <Y> ja sisestage numbriklahvide abil vastava külje pikkus.
5
Vajutage nuppu <Sule>.
9CY7-015