Pildi suuruse reguleerimine

Kui kopeeritud pildi suurus erineb veidi originaalist, tehke pildi suuruse täpseks reguleerimiseks järgmist. Saate reguleerida vastavalt horisontaalse laiuse ja vertikaalse laiuse suurendust.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus)  <Reguleerimine/hooldus> <Kujutise kvaliteedi reguleerimine> <Suumi peenreguleerimine>.
2
Reguleerige pildi suurust.
Seadke horisontaalse laiuse reguleerimiseks <X> suurendus ja vertikaalse laiuse reguleerimiseks <Y> suurendus.
3
Vajutage nuppu <OK>.
9CY7-0R2