Puhvri seadmine

Puhver (ehk HTTP puhverserver) on arvuti või programm, mis teostab HTTP-sidet muude seadmetega, eriti võrguväliste ressurssidega (nt veebisaitide sirvimisel). Klientseadmed ühenduvad välisvõrguga puhverserveri kaudu ja ei suhtle välisressurssidega otse. Lisaks sise- ja välisvõrkude vahelise sideliikluse haldamise hõlbustamisele blokeerib puhver suurema turvalisuse nimel ka volitamata juurdepääsu ja tugevdab viirusetõrjet. Nende sätete muutmiseks on vaja administraatoriõigusi või võrguadministraatori õigusi.

1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Vajutage nuppu <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <Proksi seaded>.
3
Määrake sätte <Proksi kasutus> olekuks <Sees>, tehke vajalikud määrangud ja vajutage <OK>.
<Serveri aadress>
Sisestage kasutatava puhverserveri aadress. Määrake vastavalt keskkonnale IP-aadress või hostinimi.
<Pordi number>
Sisestage puhverserveri pordi number.
<Puhverserveri kasutus sama domeeni piires>
Märkige ruut <Sees>, et kasutada puhverserverit ka andmesides samas domeenis oleva HTTP-serveriga.
Seda seadet kuvatakse ainult pealiini proksi seadete ekraanil.
<Autentimise määramine>
Puhverserveri autentimisfunktsiooni kasutamiseks vajutage sellel valikul ja konfigureerige autentimisteave. Vajutage kuvataval ekraanil valikut <Sees>, sisestage puhverserveris tuvastamiseks kasutatav kasutajanimi ja parool ning vajutage <OK>.
4
Tehke valik  (Seaded/salvestus)  (Seaded/salvestus) <Rak. sea. muudat.>  <Jah>.
9CY7-0E3