Parooli kasutamine turbereeglite seadete kaitsmiseks

Turbereeglitega seotud masinaseadete kaitsmiseks on soovitatav kasutada parooli. Parooli seadmisega saab turbereeglite seadete muutmise õigust piirata ainult parooli tundvate infoturbe administraatoritega.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake nuppe [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Kuvatakse leht [Confirm Security Policy].
4
Klõpsake [Password Settings].
5
Sisestage parool ja klõpsake nuppu [OK].
Kasutage parooli jaoks tähe- ja numbrimärke või sümboleid.
Veenduge, et parool on õigesti sisestatud, ja sisestage uus parool uuesti väljale [Confirm:].
Parooli muutmine
Sisestage praegune parool väljale [Old Password:] ja uus parool väljale [New Password:], seejärel sisestage uus parool uuesti väljale [Confirm:] ja klõpsake nuppu [OK].
Parooli eemaldamine
Sisestage väljale [Old Password:] praegune parool ja klõpsake nuppu [OK] sisestamata väärtust [New Password:] või [Confirm:] (jätke need tühjaks). Kui väljal [Password Settings Policy] on konfigureeritud sisendmärgilimiit, tuleb selle seade jaoks sisestada väärtus. Enne parooli eemaldamist tühistage limiit. Turbereeglite seadete üksused
Ärge unustage parooli. Kui unustate parooli, võtke ühendust edasimüüja või hooldusesindajaga.
Parooli määramiseks/muutmiseks on vaja Remote UI (Kaugkasutajaliidesesse) sisse logida ühega järgmistest õigustest.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kui parool on seatud, on see masina lähtestamiseks autentimisel vajalik. Pärast autentimist ja seadme lähtestamist kustutatakse parool. Kõigi andmete/seadete lähtestamine
9CY7-0C3