Juhul kui teenust AirPrint ei saa kasutada

Juhul kui teenust AirPrint ei saa kasutada, püüdke rakendada järgmisi meetmeid.
Veenduge, et printer on sisse lülitatud. Kui masin on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, oodake vähemalt 10 sekundit ja lülitage see uuesti sisse ning kontrollige, kas probleem lahenes.
Veenduge, et printeri näidikul poleks kuvatud tõrketeateid.
Veenduge, et Apple'i seade ja printer on ühendatud sama kohtvõrguga. Kui masin on sisse lülitatud, võib kuluda paar minutit, enne kui seade on ühenduse kasutamiseks valmis.
Veenduge, et Bonjour oleks Apple'i seadmetes lubatud.
Veenduge, et masin on konfigureeritud lubama arvutist tehtavad toimingud isegi juhul, kui osakonna ID-d või parooli pole sisestatud.
Veenduge, et seadmesse on printimiseks sisestatud paber ja seadmes on piisavalt toonerit. AirPrinti ekraani kuvamine
Skannimise jaoks veenduge, et printeri võrgulingi skannimissäte oleks <Sees>. <Võrgulingiga skaneerimise kasutus>
9CY7-0AY