Απομάκρυνση υπολειμμάτων διάτρησης

Όταν γεμίσει ο χώρος υπολειμμάτων διάτρησης του finisher, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε το εικονίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αδειάσετε τα υπολείμματα διάτρησης.
Τα αντίγραφα και οι εκτυπώσεις μπορούν να εξέρχονται στον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ αδειάζετε τα υπολείμματα διάτρησης. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τον προαιρετικό εξοπλισμό που είναι τοποθετημένος στη συσκευή.
9CY6-01S