Πίσω πλευρά

Υποδοχή καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής (LINE 1)

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου όταν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε τηλεφωνική γραμμή.
9CY6-00A