Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα

Ελέγξτε στην οθόνη την τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε το χαρτί.
Επιβεβαίωση πριν την ενέργεια
Πριν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και τα συρτάρια χαρτιού της συσκευής και του προαιρετικού εξοπλισμού είναι κλειστά.
1
Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας.
Όταν ανοίγετε το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας.
Αν αγγίξετε το εσωτερικό της κύριας μονάδας με ηλεκτροστατικό φορτίο στα χέρια σας, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στα εξαρτήματα. Πριν από την εκτέλεση εργασιών όπως η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή η απομάκρυνση εμπλοκής χαρτιού από την κύρια μονάδα, πιάστε σταθερά τη λαβή και ανοίξτε το δεξί κάλυμμα της κύριας μονάδας. Μια μεταλλική πλάκα, που βρίσκεται πίσω από τη λαβή, αποφορτίζει τον στατικό ηλεκτρισμό.
Αν διακόψετε εργασίες όπως η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή η απομάκρυνση εμπλοκής χαρτιού από την κύρια μονάδα, κλείστε το δεξί κάλυμμα της κύριας μονάδας. Όταν συνεχίσετε τις εργασίες, πιάστε τη λαβή και ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας. Έτσι, αποφορτίζεται ο στατικός ηλεκτρισμός από τα χέρια σας.
2
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο στο δίσκο εξόδου της κύριας μονάδας.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
3
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο στο δίσκο εξόδου ή τη μονάδα αναστροφής.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
4
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στη μονάδα στερέωσης.
Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της μονάδας στερέωσης.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί από το επάνω μέρος της μονάδας στερέωσης, τραβήξτε το απαλά από το κάτω μέρος της μονάδας.
Επαναφέρετε το επάνω κάλυμμα της μονάδας στερέωσης στην αρχική του θέση.
5
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο στο δίσκο εξόδου του δεξιού καλύμματος της κύριας μονάδας.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
6
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στη μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων.
Ανασηκώστε τη λαβή προς την κατεύθυνση του και ανοίξτε τη μονάδα διπλής όψης προς την κατεύθυνση του .
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο στο επάνω κάλυμμα της μονάδας εκτύπωσης δύο όψεων, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
Επαναφέρετε τη μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων στην αρχική της θέση.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο στο κάτω κάλυμμα της μονάδας εκτύπωσης δύο όψεων, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
7
Ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στο συρτάρι χαρτιού 1.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
8
Κλείστε προσεκτικά το δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας, μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε με τη λειτουργία που διακόπηκε ή να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
9CY6-021