Χρήση του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Ο Οδηγός Χρήστη είναι ένα εγχειρίδιο που μπορεί να προβληθεί σε υπολογιστή, smartphone κ.λπ. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διάταξη της οθόνης του Οδηγός Χρήστη και ο τρόπος προβολής του Οδηγός Χρήστη. Περιγράφεται επίσης ο τρόπος ρύθμισης της οθόνης του Οδηγός Χρήστη.

Διάταξη οθόνης του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Στην ενότητα αυτή επεξηγείται η διάταξη της οθόνης του Οδηγός Χρήστη και ο τρόπος χρήσης των κουμπιών στην οθόνη. Διάταξη οθόνης του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Προβολή του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αυτά που πρέπει να γνωρίζετε κατά την προβολή του Οδηγός Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των σημασιών των σημάνσεων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγός Χρήστη και του τρόπου αναπαράστασης των κουμπιών της οθόνης αφής και των κουμπιών της οθόνης του υπολογιστή στον Οδηγός Χρήστη. Προβολή του Οδηγός Χρήστη

Ρύθμιση της οθόνης του Οδηγός Χρήστη

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των χαρακτήρων που χρησιμοποιείται στον Οδηγός Χρήστη και να αλλάξετε τη διάταξη της οθόνης σε μια που να είναι κατάλληλη για τη συσκευή στην οποία γίνεται η προβολή του Οδηγός Χρήστη. Ρυθμίσεις εμφάνισης εγχειριδίου
Εάν δεν μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader από τον ιστότοπο της Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
Πώς να βρείτε το θέμα που αναζητάτε
Αναζήτηση στα περιεχόμενα
Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα που θέλετε επιλέγοντας το θέμα στην καρτέλα Περιεχόμενα στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
Αναζήτηση με βάση λέξη-κλειδί
Πραγματοποιήστε αναζήτηση πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί, όπως «φαξ» ή «ασύρματο LAN» και θα εμφανιστούν οι σελίδες που περιέχουν τη λέξη-κλειδί. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα που θέλετε από αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε φράσεις, όπως «σύνδεση σε δίκτυο». Η αναζήτηση με βάση λέξη-κλειδί υποστηρίζει και τον δυαδικό όρο AND για αναζήτηση πολλών λέξεων-κλειδιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη αναζήτησης και τον τρόπο χρήσης της, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση.
9CY6-001