Διόρθωση Απόκλισης Χρωμάτων

Εάν οι θέσεις εκτύπωσης αλλάζουν ελαφρώς για τα αντίστοιχα χρώματα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να πραγματοποιήσετε διόρθωση απόκλισης έγχρωμης εκτύπωσης.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Αυτόματη Διόρθωση Μετατόπισης Χρωμάτων>.
2
Πατήστε <Έναρξη>.
9CY6-0R0