Πιο ζωντανά χρώματα

Εάν θέλετε έγχρωμες εκτυπώσεις με αυξημένο κορεσμό χρωμάτων σε σύγκριση με τα δεδομένα εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να διαμορφώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Ρυθμίσεις Έντασης Χρωμάτων Εκτύπωσης>.
2
Επιλέξτε το επίπεδο.
Η επιλογή <Στάνταρ> εκτυπώνει με το ίδιο χρώμα με το πρωτότυπο.
Η επιλογή <Επίπεδο 1> εκτυπώνει με περισσότερο κορεσμένα χρώματα από το πρωτότυπο. Η επιλογή <Επίπεδο 2> εκτυπώνει με ακόμη πιο κορεσμένα χρώματα.
3
Πατήστε <OK>.
9CY6-0R1