Διαχείριση δεδομένων στη μνήμη/στον αποθηκευτικό χώρο

Η μνήμη/ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής περιέχει δεδομένα όπως πληροφορίες Βιβλίου διευθύνσεων, μη διαγραφέντα δεδομένα εργασιών και πληροφορίες κωδικών πρόσβασης. Κρυπτογραφώντας αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να εμποδίσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση.
Η κρυπτογράφηση δεδομένων στη μνήμη/στον αποθηκευτικό χώρο δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα προστατεύονται από όλες τις μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες. Φανείτε αρκετά προσεκτικοί κατά τη διαχείριση δεδομένων.
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των κρυπτογραφημένων δεδομένων ακόμα και αν αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης και την εγκαταστήσετε σε άλλο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Canon.
Η συσκευή δημιουργεί κλειδιά κρυπτογράφησης 128-bit και χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο AES-XTS για κρυπτογράφηση.
9CY6-0FW