Δημιουργία του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για την Επικοινωνία Δικτύου

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει το κλειδί και το πιστοποιητικό (πιστοποιητικό διακομιστή) που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS. Αν θέλετε να αρχίσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό που είναι προεγκατεστημένα στη συσκευή. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ζητήσετε από έναν διαχειριστή να δημιουργήσει κλειδί και πιστοποιητικό. Έχετε, ωστόσο, υπόψη ότι η κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS δεν ενεργοποιείται απλώς με τη δημιουργία ενός κλειδιού και πιστοποιητικού. Διαμόρφωση του κλειδιού και του πιστοποιητικού για το TLS
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό διακομιστή με υπογραφή CA, μπορείτε να δημιουργήσετε το κλειδί μαζί με CSR, αντί του πιστοποιητικού. Δημιουργία κλειδιού και CSR
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρυθμίσεις Πιστοποιητικού>  <Δημιουργία Κλειδιού>  <Δημιουργία Κλειδιού Επικοινωνίας Δικτύου>.
3
Διαμορφώστε τα απαραίτητα στοιχεία για το κλειδί και πατήστε <Επόμενο>.
<Όνομα Κλειδιού>
Εισαγάγετε το όνομα του κλειδιού. Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που θα είναι εύκολο να το βρείτε όταν εμφανίζεται σε λίστα.
<Αλγόριθμ. Υπογραφής>
Επιλέξτε τον αλγόριθμο κατακερματισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή. Οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι κατακερματισμού διαφέρουν ανάλογα με το μήκος του κλειδιού (Προδιαγραφές συστήματος). Ένα μήκος κλειδιού 1024 bit ή μεγαλύτερο μπορεί να υποστηρίξει αλγορίθμους κατακερματισμού SHA384 και SHA512. Αν είναι επιλεγμένο το <RSA> για , και το <Μήκος Κλειδιού (bit)> οριστεί σε <1024> ή παραπάνω για , μπορούν να επιλεχθούν οι αλγόριθμοι κατακερματισμού SHA384 και SHA512.
<Αλγόριθμος Κλειδιού>
Επιλέξτε τον αλγόριθμο του κλειδιού. Αν είναι επιλεγμένο το <RSA>, το <Μήκος Κλειδιού (bit)> εμφανίζεται ως στοιχείο ρύθμισης για . Αν είναι επιλεγμένο το <ECDSA>, εμφανίζεται αντίθετα το <Τύπος Κλειδιού>.
<Μήκος Κλειδιού (bit)> / <Τύπος Κλειδιού>
Ορίστε το μήκος κλειδιού αν είναι επιλεγμένο το <RSA> για , ή ορίστε τον τύπο κλειδιού αν είναι επιλεγμένο το <ECDSA>. Και στις δύο περιπτώσεις, η υψηλότερη τιμή παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά μειώνει την ταχύτητα επεξεργασίας της επικοινωνίας.
4
Διαμορφώστε τα απαραίτητα στοιχεία για το πιστοποιητικό και πατήστε <Δημιουργία Κλειδιού>.
<Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος> / <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>
Εισαγάγετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος.
<Χώρα/Περιοχή>/ <Πολιτεία> / <Πόλη> / <Οργανισμός> / <Οργανική Μονάδα>
Επιλέξτε τον κωδικό της χώρας από τη λίστα και εισαγάγετε την τοποθεσία και το όνομα της εταιρείας.
<Κοινό Όνομα>
Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το FQDN.
Όταν εκτελείται εκτύπωση IPPS σε περιβάλλον Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση IP της συσκευής.
Απαιτείται διακομιστής DNS για να εισαχθεί το FQDN της συσκευής. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP αν δεν χρησιμοποιείται διακομιστής DNS.
Διαχείριση κλειδιών και πιστοποιητικών
Μπορείτε να ελέγξετε τις αναλυτικές ρυθμίσεις ή να διαγράψετε κλειδιά και πιστοποιητικά στην οθόνη που εμφανίζεται όταν πατήσετε  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρυθμίσεις Πιστοποιητικού>  <Λίστα Κλειδιών και Πιστοποιητικών>. Αν δεν εμφανίζεται η λίστα κλειδιών και πιστοποιητικών, πατήστε <Λίστα Κλειδιών και Πιστοποιητ. Συσκευής> για να εμφανιστεί.
Εάν εμφανίζεται , το κλειδί είναι αλλοιωμένο ή άκυρο.
Εάν δεν εμφανίζεται , το πιστοποιητικό για το κλειδί δεν υπάρχει.
Αν επιλέξετε ένα κλειδί και ένα πιστοποιητικό και πατήσετε <Λεπτομ. Πι- στοποιητικού>, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για το πιστοποιητικό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε <Έλεγχος Πιστοπ.> σε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Για να διαγράψετε κλειδιά και πιστοποιητικά, επιλέξτε αυτά που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε <Διαγραφή>  <Yes>.
9CY6-0E5