Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης

Παρότι τα μέσα μνήμης, όπως οι συσκευές μνήμης USB είναι πρακτικά, μπορεί να αποτελέσουν και πηγή διαρροής πληροφοριών αν δεν γίνεται σωστή διαχείρισή τους. Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία για την απαγόρευση της χρήσης μέσων μνήμης, καθώς και για τον περιορισμό της δυνατότητας αποθήκευσης σαρωμένων εγγράφων σε μέσα μνήμης, ή της εκτύπωσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μέσα μνήμης. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή συσκευής για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>  <Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης/Εκτύπωσης>  Επιλέξτε <Off> για <Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης> ή <Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>  <OK>  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>
9CY6-0EH