<Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα πακέτων σε μια δευτερεύουσα γραμμή (για να επιτρέπεται η επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP).
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα της διεύθυνσης Ipv4 σε επικοινωνία μέσω δευτερεύουσας γραμμής.
<Φίλτρο Εξόδου>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο μετάδοσης στις ρυθμίσεις της δευτερεύουσας γραμμής. Διαμόρφωση του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Φίλτρο Εξόδου>
<Χρήση Φίλτρου>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένη Πολιτική>: <Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση> (Έως 16 διευθύνσεις IPv4), <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.> (1 έως 32)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Φίλτρο Εισόδου>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο λήψης στις ρυθμίσεις της δευτερεύουσας γραμμής. Διαμόρφωση του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Φίλτρο Εισόδου>
<Χρήση Φίλτρου>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένη Πολιτική>: <Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση> (Έως 16 διευθύνσεις IPv4), <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.> (1 έως 32)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
9CY6-0HX