Εκτύπωση αρχείων σε άλλες συσκευές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να εκτυπώσετε απευθείας αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο Προηγμένη Θυρίδα άλλου πολυμηχανήματος Canon ή σε διακομιστή των Windows.
1
Πατήστε <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Δίκτυο>.
3
Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία στην οθόνη και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με αρχεία και φακέλους σε άλλες συσκευές.
4
Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε <Εκτύπωση>.
Εάν επιλέξετε αρχεία PDF ή XPS, μεταβείτε στο βήμα 6.
Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτυπώσετε ταυτόχρονα έως και 6 αρχεία στον ίδιο φάκελο.
5
Επιλέξτε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού και πατήστε <OK>.
6
Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Αν επιλέξετε πάνω από ένα αρχεία στο βήμα 4, πατήστε <Αλλαγή Αρ. Αντιγράφων> και πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων.
7
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Για ρυθμίσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη ρυθμίσεων και ενέργειες για την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο PDF με κωδικό πρόσβασης, πατήστε <Επιλογές>  <Συνθηματικό Ανοίγματος>  <Συνθημ. Κρυ- πτογράφησης> ή <Συνθηματικό Πολιτικής>, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>. Για να εκτυπώσετε αρχεία PDF που απαγορεύουν την εκτύπωση, ή για να εκτυπώσετε αρχεία PDF που επιτρέπουν μόνο εκτύπωση χαμηλής ανάλυσης σε υψηλή ανάλυση, πληκτρολογήστε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης.
8
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Θα ξεκινήσει η εκτύπωση.
Για να ακυρώσετε την εκτύπωση, πατήστε <Άκυρο>  <Ναι>.
9CY6-0A7