Nyugalmi állapotba lépés

A nyugalmi állapot funkció a készülék egyes belső folyamatainak kikapcsolásával csökkenti az energiafogyasztást. A készüléket a vezérlőpanel (Energiatakarékos) gombjával egyszerűen alvó üzemmódba kapcsolhatja. Az érintős vezérlőpanel kikapcsol, ha a készülék alvó üzemmódban van, és az  (Energiatakarékos) gomb világít. Vezérlőpanel
Nyomja meg a  (Energiatakarékos) gombot, ha hosszabb ideig (pl. éjszaka) nem kívánja használni a készüléket.
Biztonsági óvintézkedésként állítsa a készüléket alvó üzemmódba.
A készülék működési állapotától és feltételeitől függően előfordulhat, hogy nem lép nyugalmi állapotba.
Ha a készülék nyugalmi állapotba kerül, a Feldolgozás/Adat jelzőfény akkor is zölden világít vagy villog.
Kilépés alvó üzemmódból
A következő műveletek egyikének végrehajtásakor a készülék kilép a nyugalmi állapotból:
Ha a vezérlőpanelen megnyomja az (Energiatakarékos) gombot*1
Ha betöltött dokumentumok vannak az adagolóban
Ha nyitva van az adagoló
Ha többcélú tálcába papírt tölt be/abból papírt távolít el*1
Ha a készülék burkolata nyitva/zárva van*1
*1 A készülék néhány modellje nem támogatja ezt a funkciót.
Az automatikus alvó üzemmód időzítőjének beállítása
Az <Automatikus nyugalmi állapotba térési idő> beállítással automatikusan nyugalmi állapotba helyezheti a készüléket. Ha szeretné módosítani az időtartamot, amely után a készülék nyugalmi állapotba lép, akkor hajtsa végre a következő eljárást.
 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Időzítési/Energia beállítások>  <Automatikus nyugalmi állapotba térési idő>  vagy  állítsa be, hogy a készülék mennyi idő elteltével lépjen automatikusan alvó üzemmódba  <OK>.
A készülék nyugalmi állapotának automatikus bekapcsolásához beállíthatja az időt a hét minden napjára. <Automatikus nyugalom heti időzítés>
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban
Beállíthatja, hogy a készülék mennyi energiát fogyasszon alvó üzemmódban. Az alvó üzemmód energiafogyasztásának beállításához kövesse az alábbi eljárást.
 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Időzítési/Energia beállítások>  állítsa a <Fogyasztás nyugalmi állapot módban> beállítást <Gyenge> vagy <Erős> értékre.
9CYU-05C