Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása egy adott funkciónál

Azokat a papírforrásokat, amelyeknél a <Papírforrás automatikus kiválasztás> <Be> értékre van állítva, automatikusan kiválasztja a készülék, ha a <Papírkiválasztás> lehetőség <Autom.> értékre van állítva. Azokat a papírforrásokat, amelyeknél a <Papírforrás automatikus kiválasztás> <Ki> értékre van állítva, nem választja ki a készülék, hacsak nincsenek kézzel kiválasztva.
Az automatikusan kiválasztani kívánt papírforráshoz minden papírtípusnál ki kell választani a következő papírtípusok egyikét.
Egyoldalas nyomtatás: Vékony*1, Normál, Újrahasznosított, Vastag*1, Színes*1 (fehérben)
Kétoldalas nyomtatás: Vékony*1, Normál, Újrahasznosított, Vastag*1, Színes*1 (fehérben)
*1 Kizárólag olyan papír érhető el, amelynek mindkét oldalára lehet nyomtatni. További részletek: Kétoldalas másoláshoz/kétoldalas nyomtatáshoz rendelkezésre álló papírok.
Ha a másolási arány az <Autom.> értékre van állítva, a papírforrás nincs automatikusan kiválasztva.
Ha be van állítva a következő módok egyike, a papírforrás kiválasztása nem automatikus.
Brosúra
N az 1-re, ID-kártya másolása
Elforgatás gyűjtés, elforgatás csoportosítás
Legalább egy papírforrást ki kell választani. Nem tudja beállítani csak a többfunkciós tálcát <Be> értékre.
1
Nyomja meg a  (Beáll./Bejegyzés) gombot.
2
Válassza ki a <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>  <Papírforrás automatikus kiválasztás> lehetőséget.
3
Válassza ki a funkciót.
Az <Más> beállítás segítségével beállíthatja a kiadási nyomtatványra vonatkozóan használt papírforrást.
4
Válassza ki a <Be> értéket minden olyan papírforrásra vonatkozóan, amelyet automatikusan kíván kiválasztani.
Ha a 3. lépésben kiválasztotta a <Másolás> lehetőséget
Állítsa be a színfelismerés figyelését.
A <Színes figyelése> jelölőnégyzet kiválasztása esetén a készülék automatikusan a <Papírforrás automatikus kiválasztás szín alapján> lehetőségnél megadott beállítások szerint választ papírforrást a színes és fekete-fehér másoláshoz/nyomtatáshoz.
Ha a 3. lépésben kiválasztotta a <Nyomtató> lehetőséget
Válassza ki, hogy egy csoportba tesz-e több papírforrást. A papírforrás csoportosításának meghatározásakor a csoporton belül automatikusan végbemegy a papírforrás kiválasztása, ha a nyomtatást az ahhoz a csoporthoz tartozó bármely papírforrással végzi. A papírforrás csoportosításának meghatározásához válassza ki a <Csoport használata> jelölőnégyzetet, nyomja meg a <Változtat> gombot annak a csoportnak a kiválasztásához, amelybe minden egyes papírforrást helyezni kíván, és nyomja meg az <OK> gombot.
Ha nyomtatás közben kifogy a papír és a papír az automatikus kiválasztáshoz beállított másik forrásban ugyanolyan méretű és vízszintesen elhelyezett (A4R és LTRR), a művelet az alábbiak szerinti funkciótól függően különbözik.
<Másolás>, <Nyomtató>, és <Tárolt fájl elérése>: A készülék nem folytatja a nyomtatást a vízszintesen elhelyezett papírforrásra való átkapcsolás nélkül.
A fentiektől eltérő funkciók: A készülék a vízszintesen elhelyezett papírforrásra kapcsol, és folytatja a nyomtatást.
5
Nyomja meg a <OK>  <OK> gombot.
9CYU-016